Програма

РАБОТНА ПРОГРАМА*
(подлежи на промяна)

 

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:30 Откриващ key-note: Последни промени в нормативната база и влиянието им върху инвестиционния процес
Валентин Йовев, заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

9:30 – 11:00 Панел 1: Urban Development: Градът и жилищните зони
- Oбщи усилия за по-добра жилищна среда чрез постигане на синергия между градските стратегии и инвестиционните проекти
- Общите устройствени планове като инструмент за управление на градското развитие – етапи и предстоящи стъпки
- Профил на населението, демографски данни, урбанизация и миграция: влиянието на макро процесите върху жилищните нужди. Морфология на градската среда, жилищни стратегии и форми на обитаване
- Предпоставки и предизвикателства при реализацията на публично-частни партньорства с цел развитие на социална и техническа инфраструктура

Поканени участници:
арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община (поканен)
арх. Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас
арх. Любо Георгиев, ръководител екип, Визия за София
арх. Румен Русев, Вр. ИД кмет на район „Младост“
Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец”
инж. Теодор Петков, кмет на район „Витоша“
инж. Пламен Андреев, управител, Planex Invest
Христо Чепишев, управител, Europroperty

Модератор: Иван Велков, заместник-председател на Столичен общински съвет и председател на БГФМА

11:00 – 11:20 Кафе-пауза

11:20 – 12:30 Панел 2: Пазарна среда 2019: Тенденции при развитието на жилищния продукт
- Инвестиционна среда 2019: Икономическо и социално развитие на основните градове и области в България – ключови индикатори. Лични активи, финансово богатство на домакинствата и достъпност на жилища
- Търсене, предлагане, цени, финансиране – каква ще бъде 2019 година за жилищния пазар
- Мащабните жилищни проекти като отговорен фактор за развитие на зоната, в която се намират
- Еволюция и сегментация на жилищния пазар – ниши и иновативни концепции или как да предоставим по-качествена, здравословна и устойчива жилищна среда
- Съвременният жилищен обитател и начинът му на живот като основни фундаменти при планирането на жилищните проекти
- Професионалното управление на жилищните проекти – тенденции, предизвикателства и добри практики

Поканени участници:
Румен Величков, търговски директор, Residential Park Lozen
инж. Павел Тенев, директор строителство, “Green Life City Home”
Представител на Fohar
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика (ИПИ)
Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП)
Мартин Драгоев, директор “Инвестиции и продажби”, Galaxy Investment Group
Орен Барной, директор, Nova City Group
Веселка Данчева, управител, СентърМайн
инж. Венцислав Кръстев, управител, „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 – 17:00 Следобедна сесия: Projects&Products showcase

Панел 3: Жилищната архитектура и сградните технологии -  проекти и реализации 2019
- Многофамилни сгради в урбанизирана среда: Как нуждите и начинът на живот на новото поколение жилищни обитатели променят облика и функционалното разпределение на жилищните сгради?
- Жилищните комплекси: Качественият мастърплан като фундаментален фактор за създаване на добра среда на живот
- Индивидуалност, дизайн и конструктивни предизвикателства: Тенденции при проектирането и реализацията на еднофамилни къщи
- Технологичното развитие и жилищните сгради – как да повишим ефективността, безопасността и функционалността на сградата чрез интеграция на интелигентни сградни решения и системи

13:30 – 14:50 Част 1: Жилищни комплекси и еднофамилни къщи

Поканени участници:
Представител на Иво Петров Архитекти
арх. Лорита Панова и арх. Атанас Панов, основатели, „ЛП Арх” ООД
арх. Радко Тодоров, управител, RT Consult
арх. Мартин Христов, E-Arch Studio
Представител на Velux
Елеонора Фиораванти, Rockwool
арх. Александър Бояджиев, експерт развитие „Дизайнерска програма", Идеал Стандарт-Видима АД

15:00 – 16:10 Част 2: Многофамилни жилищни сгради

Поканени участници:
арх. Радомир Серафимов, управляващ партньор, "Ателие Серафимов Архитекти"
Представител на Stephen George International Bulgaria
aрх. Мая Йовчева, Изпълнителен директор, ПроАрх
арх. Илиан Илиев, управител на „Планинг архитектурно студио” ЕООД
Представител на Romance Paris, Св. Влас
Представител на Hoval
Борислав Рангелов, управител, Copycom

16:20 – 17:00 Част 3: Многофамилни жилищни сгради

Поканени участници:
арх. Светослав Станиславов, основател и водещ проектант, STARH Stanislavov architects
арх. Калин Диков, управител, Елит Студио ЕООД
арх. Крум Сергеев, основател, studio CREATIVE
арх. Павел Иванов, собственик, Арт Ню Вижън
Представител на проект Св. Йоан, Созопол

*Организаторите си запазват правото на промени по програмата

Ексклузивен спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: