Програма

ПРОГРАМА*
 

8:00 – 9:00 Регистрация и кафе

9:00 – 12:40: СУТРЕШНА СЕСИЯ: URBAN DEVELOPMENT, INVESTMENTS & MARKETS

9:00 – 9:20 Keynote: Последни промени в нормативната база и влиянието им върху инвестиционния процес
Валентин Йовев, заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 
9:20 – 9:35 Keynote: Жилищен капацитет на София. Профил на населението, демографски данни, урбанизация и миграция: влиянието на макро процесите върху жилищните нужди. Морфология на градската среда, жилищни стратегии и форми на обитаване
арх. Любо Георгиев, ръководител екип, Визия за София
 
9:35 - 9:45 Keynote: Представяне на предложението за Наредба за градската среда в София
Калоян Карамитов, координатор Градска среда, Визия за София, участник в работата по Наредбата за градска среда
 
09:50 – 11:00 Панел 1: Urban Development: Градът и жилищните зони
-Oбщи усилия за по-добра жилищна среда чрез постигане на синергия между градските стратегии и инвестиционните проекти
-Предпоставки и предизвикателства при реализацията на публично-частни партньорства с цел развитие на социална и техническа инфраструктура
-Мащабните инвестиционни проекти като генератори на потенциал за зоната, в която се намират
 
Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" и "Транспорт и транспортни комуникации", Столична община
арх. Румен Русев, Вр. ИД кмет на район „Младост“
Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец”
инж. Теодор Петков, кмет на район „Витоша“
инж. Пламен Андреев, управител, Planex Invest
Христо Чепишев, управляващ партньор, Europroperty
Орен Барной, директор, Nova City Group
Модератор: Иван Велков, заместник-председател на Столичен общински съвет и председател на БГФМА
 
11:00 – 11:10 Кафе-пауза
 
11:10 – 11:20 Keynote: Инвестиционна среда 2019: Икономическо и социално развитие на основните градове и области в България – ключови индикатори. Лични активи, финансово богатство на домакинствата и достъпност на жилища
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика (ИПИ)
 
11:20 – 12:40 Панел 2: Пазарна среда 2019: Тенденции при развитието на жилищния продукт
-Търсене, предлагане, цени, финансиране – каква ще бъде 2019 година за жилищния пазар
-Еволюция и сегментация на жилищния пазар – ниши и иновативни концепции или как да предоставим по-качествена, здравословна и устойчива жилищна среда 
-Съвременният жилищен обитател и начинът му на живот като основни фундаменти при планирането на жилищните проекти
-Професионалното управление на жилищните проекти – тенденции, предизвикателства и добри практики
 
Румен Величков, търговски директор, Residential Park Lozen
инж. Павел Тенев, директор строителство, “Green Life City Home”
Евгения Диканска, изпълнителен директор, Europroperty
Иван Горанов, управител, Smart Consultants
Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП)
Мартин Драгоев, директор “Инвестиции и продажби”, Galaxy Investment Group
инж. Венцислав Кръстев, управител, „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД
Веселка Данчева, управител, СентърМайн
Модератор: доц. д-р Маню Моравенов, MRICS, преподавател "Финанси на недвижими имоти", ВУЗФ
 
12:40 - 13:40 Обяд 
 
13:40 – 17:40 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ: PROJECTS&PRODUCTS SHOWCASE
 
13:40 – 13:50 Keynote: Съвременна ли е съвременната жилищна архитектура в България
арх. Росица Браткова, съосновател, Aedes Studio
 
Панел 3: Жилищната архитектура и сградните технологии -  проекти и реализации 2019
- Многофамилни сгради в урбанизирана среда: Как нуждите и начинът на живот на новото поколение жилищни обитатели променят облика и функционалното разпределение на жилищните сгради?
- Жилищните комплекси: Качественият мастърплан като фундаментален фактор за създаване на добра среда на живот
- Индивидуалност, дизайн и конструктивни предизвикателства: Тенденции при проектирането и реализацията на еднофамилни къщи
- Технологичното развитие и жилищните сгради – как да повишим ефективността, безопасността и функционалността на сградата чрез интеграция на интелигентни сградни решения и системи 
 
14:00 – 15:10 Част 1: Жилищни комплекси и еднофамилни къщи
арх. Цветан Петров, управител, "Иво Петров - Архитекти" ООД
арх. Атанас Панов, основател, „ЛП Арх” ООД
арх. Радко Тодоров, управител, RT Consult
арх. Мартин Христов, управител, E-Arch Studio
арх. Надежда Соколова, Велукс Централна и Източна Европа
инж. Елеонора Фиораванти, продуктов мениджър „Фасади“ за Южна и Югоизточна Европа, Rockwool
арх. Александър Бояджиев, експерт развитие „Дизайнерска програма", Идеал Стандарт-Видима АД
Модератор: Николай Тодоров, главен редактор, ГРАДЪТ Медиа Груп
 
15:20 – 16:40 Част 2.1: Многофамилни жилищни сгради (част 1)
арх. Радомир Серафимов, управляващ партньор, "Ателие Серафимов Архитекти"
арх. Антон Антонов, Stephen George International 
aрх. Мая Йовчева, изпълнителен директор, Проарх
арх. Илиан Илиев, управител на „Планинг архитектурно студио” ЕООД
Николай Ламбуров, управител, „Романс Марин Свети Влас“ ЕООД и управител, „Свети Йоан Ризорт“ ЕООД
инж. Ивелин Коев, инженер-продажби, Hoval
Борислав Рангелов, основател и управител, Copycom Bulgaria
Модератор: Иван Лилов, специалист „Анализи и проучвания“, ГРАДЪТ Медиа Груп
 
16:50 – 17:40 Част 2.2: Многофамилни жилищни сгради (част 2)
арх. Светослав Станиславов, основател и водещ проектант, STARH Stanislavov architects
арх. Калин Диков, Елит Проджект Груп ООД
арх. Крум Сергеев, основател, studio CREATIVE
арх. Павел Иванов, собственик, Арт Ню Вижън
Модератор: Стойчо Московски, редактор „Сгради и технологии“, ГРАДЪТ Медиа Груп
 

*Организаторите си запазват правото на промени по програмата

 

Ексклузивен спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: