Годишна конференция "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 2018"

Растящо търсене, покачващи се цени, ниски лихви, изгодно кредитиране и висока строителна активност са най-често срещаните характеристики за ситуацията на жилищния пазар в България в началото на 2018. Безспорно благоприятните икономически и финансови показатели в последните години създават добра среда за развитие на индустрията свързана с жилищните имоти. Купувачите са все по-информирани и взискателни и търсят максимална стойност за цената, която са готови да платят, което създава нови правила при реализация и развива в положителна посока жилищния продукт. От друга страна, нарастващото предлагане породено от инвестиционната активност на жилищните предприемачи дава предпоставки за балансиране на пазара и цените и поставяне на бизнеса в нови условия. В допълнение, все по-явният процес по урбанизация, който води със себе си предизвикателствата на големите градове,  провокира нужда и е обект на нови градоустройствени и законодателни процеси, които също влияят на средата като поставят определени правила за развитие на жилищни зони – фактор, който безспорно има ефект върху концепирането и планирането на жилищните проекти. 
 
Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“ ще предостави платформа на водещите участници в строително-инвестиционния процес, за да направят преглед на важните фактори и процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България.
 
Основни акценти:
 
СРЕДАТА
-Взаимодействие между градски власти и жилищни предприемачи – как да се постигне ефективна регулация с цел създаване на устойчива и привлекателна жилищна и градска среда.
 
ВИСОКИ СГРАДИ
-Високите жилищни сгради като явление на жилищния пазар – предимства и предизвикателства.
 
ПАЗАРЪТ
-Търсене, предлагане, цени и прогнози 2018.
 
ПРОДУКТЪТ
-Нови проекти и концепции – добри практики. 
 
АРХИТЕКТУРА
-Тенденции в развитието на жилищната архитектура. 
 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
-Модерни сградни решения и технологии за по-добра среда на живот.
 
За възможности за участие и реклама: Т: +359 2 958  88 33; E: office@thecitymedia.bg
 
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ (ДО 1 МАЙ): 95 EUR/БЕЗ ДДС
СЛЕД 1 МАЙ: 110 EUR/БЕЗ ДДС